Gezond werken

Mentale of lichamelijke overbelasting kunnen leiden tot langdurige uitval en vormen een groeiend probleem nu we langer moeten doorwerken. Preventie is natuurlijk het belangrijkste. Maar als er al sprake is van klachten dan is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te organiseren.

Psychische klachten

Heeft u psychische klachten of bent u werkgever en heeft u iemand in dienst met psychische klachten? Dan kunt u via Veilig en Gezond snel en gratis een intake bij een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker organiseren. De intake wordt betaald door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Dat betekent dat er geen lange aanmeldprocedures zijn.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft hiervoor een raamovereenkomst met de HSK groep en met GIMD gesloten. De HSK groep is een landelijke organisatie voor psychische zorg. GIMD is gespecialiseerd in bedrijfsmaatschappelijke zorg.

Ongewenste omgangsvormen

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkplek, ook in sociaal opzicht. Heeft u last van ongewenst gedrag en lukt het niet om dit op het werk op te lossen? Dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Lichamelijke klachten

Sta je weleens stil bij hoe je een zak optilt? Of een gebakje uit de vitrine haalt? Niks moeilijks aan natuurlijk, maar als je dit soort bewegingen regelmatig maakt op een verkeerde manier, kun je serieuze klachten krijgen aan nek, rug, handen en schouders. Deze filmpjes laten je zien hoe je dit soort dagelijkse handelingen op de juiste manier uitvoert, zodat je ook over 10 jaar nog fluitend je werk doet!

Binnenkort kunt u hier een checklist lichamelijke klachten invullen. Het Bureau Veilig en Gezond ontwikkelt de checklist. Heeft u naar aanleiding van de resulaten van de checklist behoefte aan contact met een expert. Dan krijgt u op kosten van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf een werkplekonderzoek van een arbeids- of een bedrijfsfysiotherapeut.

Close